Apie mus

Apie mus

„Tas ne mokytojas, kuris nuolat pats nesimoko“
Soke Vladimiras Lisicynas

 

Tenchi Bogyo Ryu® mokyklos metodologija remiasi ankstesnių istorinių laikmečių pasaulinių kovinių menų praktika ir teorija. Nuo 1988 metų Lietuvoje atkurta Japonijos kovinių menų sistema Aiki Bu–no Jutsu, pavadinimu Kokoro Su Shin-Do Ryu. 2007 metais Japonijoje šiai mokyklai suteikiamas Tenchi Bogyo Korai Do® – Tenchi Bogyo Ryu® pavadinimas (liet. Visatos gynybos mokykla). Pasaulinis šios mokyklos centras Vilniuje (Sekai-Tenchi Bogyo Kai So Hombu Dojo). 2007 - 2012m. patentinė registracija patvirtinta Lietuvoje, Japonijoje, JAV, Azijoje, Afrikoje, Europoje. TBR mokykloje dėstomam koviniam menui suteikiamas AI WA KI DO – no BU vardas (liet. tobuliausias pilnos harmonijos karinės dvasios kelias).

Tenchi Bogyo Ryu® mokyklos, besivadovaujančios Tenchi Bogyo Korai Do filosofija, tikslas - atkurti senovines Japonijos etines, moralines-dvasines, kultūrologines tradicijas, kovinių menų techninį arsenalą - visa tai, grąžinant Japonijos valstybei, kaip kultūrinį paveldą.

TBR mokyklos labiausiai uždara dalis-Specnaz/Spetsnaz Global sistema, skirta specialųjų tarnybų, kariuomenės fiziniam ,psichologiniam paruošimui. Ši sistema turi pasaulinę patentinę registraciją.

TBR mokyklai vadovauja Sei Soke - kovinių menų profesorius, pasaulinis didmeistris Vladimiras Lisicynas, kuris yra:

 • vadovavęs Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo fronto štabui (turi Lietuvos valstybinį apdovanojimą)
 • turi 47 metus specialios pedagoginės ir kovinių menų patirties
 • nuo 1997 m. įtrauktas į registrą „ 100 žymiausių pasaulio kovinių menų meistrų“
 • Signataras, vėliau ir “ Pasaulinės kovinių menų Sąjungos“ (WoMAU) valdybos narys

Klubui vadovauja Sensei, turintis Dai Shihan titualą - Jonas Baliutis.

Aikido sąvoka pasaulyje žinoma kaip:

1. Ki Aikido - (Ki-no Kenyukai - Soke Koichi Tohei).

2. Aiki Aikido.

3. Aikido - sveikatingumo gimnastika.

4. Morihei Ueshiba Aikido, Aikido Aikikai (Moriteru Ueshiba).

5. (Takemusu Aiki Iwama Ryu-Vadovas : Morihiro Saito (Po Morihiro Saito mirties IWAMA gryžo ))

6. Aikido - Sport (Tomiki Ryu-Soke Tomiki Sensei).

7. Police Aikido (Aikido Joshinkan-Soke Gozo Shioda).

8. Tenchi Bogyo Ryu ® Traditional Aikido-Self-Defense (Soke Vladimiras Lisicynas).

Tenchi Bogyo Ryu ® - AiWa Ki Do-no Bu  apima:

Karinę, kovinę programa, dėstymą policija, antikriminalinėm, antiteroristinėms spec. tarnyboms.

Civiliams : vaikams, paaugliams, vyrams, moterims.

Kodomo Muki Ai Ki Do - Ai Ki Do vaikams:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Kodomo Muki Kenrenka-na Ai Ki Do Taiso - tobula vaikiška gydomoji sveikatingumo Ai Ki Do gimnastika - judesiai naudojami daugelio ligų profilaktikai ir gydymui.

2. Tenchi Bogyo Ryu Muso Kodomo Muki Taiso Ai Ki Do - tobula vaikiška sveikatingumo Ai Ki Do gimnastika.

3. Tenchi Bogyo Ryu Muso Kodomo Muki Taiiku Ai Ki Do - tobula vaikiška Ai Ki Do fizinė kultūra.

4. Tenchi Bogyo Ryu Muso Kodomo Muki Undo Ai Ki Do - tobulas vaikiškas sportinis Ai Ki Do (Ai Ki Do sportas vaikams).

5. Tenchi Bogyo Ryu Muso Kodomo Muki Ju Goshin-Jutsu Ai Ki Do - tobula vaikiška (minkšta) Ai Ki Do savigyna.

Fujin-no Ai Ki Do - Ai Ki Do moterims:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso - Komin Fujin-no Kenrenka-na Ai Ki Do Taiso - tobula moteriška gydomoji sveikatingumo Ai Ki Do gimnastika - judesiai naudojami daugelio ligų profilaktikai ir gydymui.

2. Tenchi Bogyo Ryu Muso - Komin Fujin-no Taiso Ai Ki Do - tobula moteriška sveikatingumo Ai Ki Do gimnastika.

3. Tenchi Bogyo Ryu Muso Komin Fujin-no Taiiku Ai Ki Do - tobula moteriška Ai Ki Do fizinė kultūra.

4. Tenchi Bogyo Ryu Muso Komin Fujin-no Undo Ai Ki Do - tobulas moteriškas sportinis Ai Ki Do (Ai Ki Do sportas moterims).

5. Tenchi Bogyo Ryu Muso Komin Fujin-no Ju Goshin-Jutsu Ai Ki Do - tobula moteriška minkšta Ai Ki Do savigyna.

Kagaku-Kenkyu Hohogaku Kyojuho Ai Ki Do - Mokslinės metodologijos ir metodikos tyrimų Ai Ki Do

Kagaku-Kenkyu KI Ai Ki Do - vidinės fizinės ir dvasinės energetikos, mokslinis tyrimų, psichologinis Ai Ki Do:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Komin Ki Ai Ki Do - (Ki-no Kenyukai - Soke Koichi Tohei) psichologinis, grindžiamas hipnozės reiškiniais (Ki-no Kenyukai - Soke Koichi Tohei).

2. Kagaku-Kenkyu KI Ai Ki Do - vidinės fizinės ir dvasinės energetikos Mokslinės tyrimų, psichologinis Ai Ki Do.

3.Tenchi Bogyo Ryu Muso Komin Aiki Ai Ki Do - grindžiamas partnerio inercijos panaudojimu.

Dento-tekina Komin Ai Ki Do - tradicinis Ai Ki Do civiliams:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Otokomo Komin Kenrenka-na Ai Ki Do Taiso - tobula civilinė gydomoji sveikatingumo Ai Ki Do gimnastika - judesiai naudojami daugelio ligų profilaktikai ir gydymui.

2. Tenchi Bogyo Ryu Dento-tekina Muso Otokomo Komin Taiso Ai Ki Do - tobula civilinė sveikatingumo Ai Ki Do gimnastika.

3. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Otokomo Komin Taiiku Ai Ki Do - tobula civilinė Ai Ki Do fizinė kultūra.

4. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Otokomo Komin Undo Ai Ki Do - tobulas civilinis sportinis Ai Ki Do (Ai Ki Do sportas vyrams) - varžybos naudojamos garbingos konkurencijos ir kilnumo kasdieniniame gyvenime, kuris šiuolaikinėje visuomenėje reikalauja išgyvenimo įgūdžių, vystymu.

5. Tenchi Bogyo Ryu Musu Dento-tekina Korai Otokomo Komin Ai Ki Do Goshin - Jutsu - senovinė tradicinė savigyna civiliams asmenims:
- savigynos nuo chuliganiškų išpuolių veiksmų mokymas;
- ugdymas sugebėjimo apginti save tam, kad apginti kitus.

6. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Otokomo Komin Ju Goshin-Jutsu Ai Ki Do - tobula civilinė vyriška minkšta Ai Ki Do savigyna.

Musu Komin Oyo Jiko/Hogo Ai Ki Do -  praktinė savigyna / kitų žmonių Ai Ki Do gynyba:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Kodomo Muki Goshin-Jutsu / Oyo Jiko/Hogo Ai Ki Do - tobula vaikiška Ai Ki Do savigyna /kitų žmonių gynyba.

2. Tenchi Bogyo Ryu Muso Seishonen-no Goshin-Jutsu / Oyo Jiko/Hogo Ai Ki Do - tobula paauglių Ai Ki Do savigyna /kitų žmonių gynyba.

3. Tenchi Bogyo Ryu Muso Fujin-no Goshin-Jutsu / Oyo Jiko/Hogo Ai Ki Do - tobula moteriška Ai Ki Do savigyna /kitų žmonių gynyba.

4. Tenchi Bogyo Ryu Muso Komin Goshin-Jutsu / Oyo Jiko/Hogo Ai Ki Do - tobula civilinė Ai Ki Do savigyna /kitų žmonių gynyba.

Keisatsu Muso Ai Ki Jujitsu -  visapusiška policijos paruošimo sistema

Keisatsu Ai Ki Do / Ai Ki Jutsu policijai:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Ai Ki Do.

Keisatsu Muso Ai Ki Jutsu -  policijos paruošimo sistema:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Ai Ki Ju Ju Jutsu.

2. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Ai Ki Ju Jutsu.

3. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Ai Ki Jutsu.

Keisatsu Tokumu Ai Ki Jutsu -  policijos ir anti-teroristinių specialios paskirties policijos padalinių paruošimo sistema:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Tokumu Ai Ki Ju Ju Jutsu.

2. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Tokumu Ai Ki Ju Jutsu.

3. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Tokumu Ai Ki Jutsu.

Keisatsu Tokumu Kikan Ai Ki Jutsu -  Valstybės saugumo kontr-teroristinių specialios paskirties padalinių paruošimo sistema:

1. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Tokumu Kikan Ai Ki Ju Ju Jutsu.

2. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Tokumu Kikan Ai Ki Ju Jutsu.

3. Tenchi Bogyo Ryu Muso Dento-tekina Keisatsu Tokumu Kikan Ai Ki Jutsu.

Tenchi Bogyo Ryu mokyklos misija:

1. Sveikatingumo – sportinė. Tai fizinė žmogaus sveikatos harmonizacija treniruočių metu bei komandinis dvasios formavimas varžybų metu. Protinis, dvasinis bei fizinis harmoningos asmenybės vystymasis. 

2. Dvasinė. Saviugda tikslu formuoti moralines bei dvasines žmogaus savybes. Galimybė gyventi be vidinės agresijos, taip pat be baimės išorinei aplinkos agresijai. 

3. Pragmatinė. Mokymas bei kompleksinis paruošimas aukšto meistriškumo valstybinių bei privačių saugos bei saugumo tarnybų, atskirai jų darbuotojų: policininkų, karių, kitų suinteresuotų visuomenės narių bei grupių, nepriklausomai nuo jų amžiaus bei lyties.

"Tenchi Bogyo Ryu"® - tai tikra kovinė sistema, kuri apjungia sveikatingumo, sporto, savigynos ir saugumo sistemas, skirtas vaikams nuo 5 metų amžiaus ir suaugusiems - vyrams ir moterims iki 70 metų amžiaus.

Tenchi Bogyu Ryu mokyklos vizija:

1. Tai AiWa Ki Do - no Bu gynybos lyderis kovos menų srityje.

2. Tai seniausios  japoniškos kovos menų mokyklos Pasaulinis centras.

3. Tai pasaulinio lygio meistrai,kurie rūpinasi Jūsų saugumu, fizine ir dvasine būkle.


Tenchi Bogyo Ryu  – tai „kieta“ ir „minkšta“ savigyna, savęs bei aplinkos gynimas nuo beginklio (Tai Jutsu) arba ginkluoto puoliko (Buki Jutsu).

Tenchi Bogyo Ryu mokykla turi 10 dėstymo lygių. Lygiai suklasifikuoti į keturias pagrindines sistemas:

 • Tenchi Bogyo Ryu - AiWa Ki Do
 • Tenchi Bogyo Ryu - Aikiju Jujutsu
 • Tenchi Bogyo Ryu - Aikijujutsu
 • Tenchi Bogyo Ryu - Aikijutsu

Kiekviena sistema atlieka skirtingas funkcijas.

Pirmoji Tenchi Bogyo Ryu - AiWa Ki Do

Ši sistema skirta civiliams žmonėms, nepriklausomai nuo mažiaus ir lyties. Skirstoma į 3 lygius:

1 lygis 12 - 1 kyu.

2 lygis I – VI danas.

3 lygis VII – X danas.


Antroji Tenchi Bogyo Ryu – Aikiju Jujutsu

4 lygis – policijos darbuotojams.

5 lygis – policijos instruktoriams.


Trečioji Tenchi Bogyo Ryu - Aikijujutsu

6 lygis – tarptautinių antiteroristinių spec. tarnybų darbuotojams.

7 lygis - tarptautinių antiteroristinių spec. tarnybų instruktoriams.


Ketvirtoji Tenchi Bogyo Ryu – Aikijutsu

8 lygis – tarptautinių kontrteroristinių tarnybų elitui.

9 lygis - tarptautinių kontrteroristinių tarnybų elito instruktoriams.

10 lygis – sistemos valdovo lygis.

Tenchi Bogyo Ryu mokyklos dėstymo metodika:

 • Darbas be ginklų;
 • Darbas su ginklais;
 • Vienasmenės katos;
 • Porinės katos; 
 • Sinchroninės katos;
 • Awaseru;
 • Randori.
   

Klube praktikuojama senovinė japoniška kovinų menų "AiWa Ki Do- no Bu sistema, dėstomi tradiciniai rytų kovos menai: aikido, aiki-ju-jutsu. Mokymo programą sudaro nuginklavimo technikos, skirtos gynybai nuo apsiginklavusio priešininko, mokomasi dirbti su Japoniškais tradiciniais ginklais  - bokkena (medinis kardas), dzio, tambo dzio (įvairaus ilgio lazdos),katana,  tanto (peilis) bei kitais. Tos pačios technikos gali būti atliekamos lengvai, nepadarant užpuolikui didelės žalos arba pakankamai kietai, jei to reikalauja aplinkybės.  Alytaus tradicinio aikido klube savigyna vaikams ir jaunuoliams dažnai taikoma su integruotu filosofijos, psichologijos, etikos šeimoje bei mokykloje ugdymo kursu.  Programa vyresniesiems mokiniams apima meditaciją, gebėjimą atsipalaiduoti, savikontrolę.

Be nuolatinių treniruočių Alytaus tradicinio aikido klubo nariai dalyvauja tarptautiniuose bei vidiniuose seminaruose  Alytuje, Vilniuje. Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas,  mokytojai ir vyresnieji mokiniai yra nuolatos kviečiami surengti praktinius seminarus arba pasirodymus Lietuvoje ir kitose šalyse. LTAF centre nuolatos lanko arba atvyksta stažuotis įvairių šalių atstovai, taip pat žymių aikido meistrų mokiniai. LTAF centro mokytojai nuolat yra kviečiami dėstyti Europos Sąjungos policijai, specialiosios paskirties padaliniams bei specialiųjų tarnybų instruktoriams.

Alytaus tradicinio aikido klube užsiėmimai vyksta atskirose amžiaus ir pasiruošimo lygio grupėse. Į aikido savigynos užsiėmimus kviečiami nuo penkerių iki septyniasdešimties amžiaus vyrai ir moterys, vaikai ir jaunuoliai. Užsiėmimai ir priėmimas į klubą vyksta nuo rugsėjo mėnesio 01 d. iki liepos 01 d. Užsiėmimus veda klubo vadovas Sensei Jonas Baliutis  (VII Dan), padėjėjai Dai sempai  Alvydas Lanauskas (VI Dan), sempai Andrius Baliutis (III Dan), Tautvydas Lanauskas (II Dan), Antanas Urbonavičius (II Dan). Klube organizuojami vidiniai bei tarptautiniai seminarai, šaudymo iš lanko ir pneumatinio šautuvo varžybos vaikams ir paaugliams. Populiarus treniruočių lankymas kartu visai šeimai.

 

"Dento - tekina/Korai Ai Wa Ki Do" - Tradicinio Ai Wa Ki Do pagrindiniai principai:

 • Apsiginti tam, kad turėtum galimybę apginti kitus.
 • Humanizmo filosofija - Niekada be reikalo nenaudoti savo kovinių galimybių.
 • Pagarba tėvams, protėviams, mokytojams, tėvynei.
 • Pastovumas, dėkingumas, sąžiningumas, kuklumas.
 • Darbingumas - 110% kasdien ir visur.

 

Tradicinio Ai Wa Ki Do "Dento - tekina/Korai Ai Wa Ki Do"  esmė (tai yra apibendrinta kovinė sistema jungianti):

 • Žmogaus dorumą (kultūra + humanizmas +pagarba tėvams, protėviams + savigarba).
 • Dvasinės ir fizinės žmogaus kūno ir proto jėgos sujungimą.
 • Kūno technikos (savigynai, sveikatai, gydymui) praktiką.
 • Tradicinių japoniškų ginklų (Buki) panaudojimo ir nuginklavimo praktiką.
 • Savigynos taktiką (Giho) ir strategiją (Heiho).
 • Universalumas
 • Karinė - kovinė kryptis


Mes dirbame tam, kad pasaulis taptų saugesnis ir geresnis. Tikrasis AI WA KI DO-no BU – tai ne kova su konkurentais ir kitaip mąstančiais. AI WA KI DO-no BU – tai sutarimas su pačiu savimi bei supančiu pasauliu.

icon

SUSISIEKITE SU MUMIS! Atvykite išbandyti AI WA KI DO dabar!